Tin tuyển dụng

21-01-2015
Tuyển dụng nhân viên B2B
05-08-2014
Công ty Cổ phần cộng đồng Green Food Hà Nội – Nhà máy thức ăn chăn nuôi Thaiway. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần cộng đồng Green Food Hà Nội – Nhà máy thức ăn chăn nuôi Thaiway cần tuyển một số lao động cho các vị trí sau:
    1     
Copyright © 2014 Green Food. All Rights Reserved. Powered by xvnet.vn